Cám ơn đánh giá của bạn!

Về trò chơi này

Cùng chơi và chia sẻ Yohoho.io tại Friv.Asia

Hưỡng dẫn và Các phím

[Mouse]: move with your cursor, click to attack
[Keyboard]: move with WASD or arrow keys, SPACE to attack
Keep attack pressed longer to focus and make a special dash attack

Thẻ và đối tác

Video hưỡng dẫn

Các trò chơi khác