Cám ơn đánh giá của bạn!

Về trò chơi này

Cùng chơi và chia sẻ X Trench Run tại Friv.Asia

Hưỡng dẫn và Các phím

Click or space key to fire.
Arrow keys or AWSD keys to move.

Thẻ và đối tác

Video hưỡng dẫn

Các trò chơi khác