Cám ơn đánh giá của bạn!

Về trò chơi này

Cùng chơi và chia sẻ Vex 4  tại Friv.Asia

Hưỡng dẫn và Các phím

or left/right arrow to move
or up arrow to jump
or down arrow to crouch (enter an act)

Thẻ và đối tác

Video hưỡng dẫn

Các trò chơi khác