Cám ơn đánh giá của bạn!

Về trò chơi này

Cùng chơi và chia sẻ Tomb Runner tại Friv.Asia

Hưỡng dẫn và Các phím

The arrow keys on your keyboard choose what decisions your character makes. Left will move your character to the left side of the track. Right will move them to the right. Up makes the character jump 

Thẻ và đối tác

Video hưỡng dẫn

Các trò chơi khác