Cám ơn đánh giá của bạn!

Về trò chơi này

Cùng chơi và chia sẻ Sketchful.io tại Friv.Asia

Hưỡng dẫn và Các phím

[B] : Brush
[E] : Eraser
[F] : Fill Bucket
[C] : Clear
[Z] : Undo

Thẻ và đối tác

Video hưỡng dẫn

Các trò chơi khác