Cám ơn đánh giá của bạn!

Về trò chơi này

Cùng chơi và chia sẻ Moomoo.io tại Friv.Asia

Hưỡng dẫn và Các phím

Mouse, keyboards

Thẻ và đối tác

Video hưỡng dẫn

Các trò chơi khác