Cám ơn đánh giá của bạn!

Về trò chơi này

Cùng chơi và chia sẻ Koala Sling tại Friv.Asia

Hưỡng dẫn và Các phím

Use mouse to drag and slide Koala

Thẻ và đối tác

Video hưỡng dẫn

Các trò chơi khác