Cám ơn đánh giá của bạn!

Về trò chơi này

Cùng chơi và chia sẻ Defly.io tại Friv.Asia

Hưỡng dẫn và Các phím

Move: WASD (or arrow keys)
Build: Right Click or Space
Aim: Mouse
Shoot: Left click
Upgrade: click the skill or press keys 1-7

Thẻ và đối tác

Video hưỡng dẫn

Các trò chơi khác