Cám ơn đánh giá của bạn!

Về trò chơi này

Cùng chơi và chia sẻ Cash Back tại Friv.Asia

Hưỡng dẫn và Các phím

Use mosue to Select/Interact

Thẻ và đối tác

Video hưỡng dẫn

Các trò chơi khác