Cám ơn đánh giá của bạn!

Về trò chơi này

Cùng chơi và chia sẻ Bullet Force tại Friv.Asia

Hưỡng dẫn và Các phím

WASD to move
Spacebar to jump
T to chat
Mouse to shoot
Shift to run
P to pause the game
Enter to respawn
G to throw a grenade
E to pick up a gun
F to use a knife
R to reload your weapon
C to crouch
2 to change your weapon
Arrow keys for killstreaks
Tab key for the score

Thẻ và đối tác

Video hưỡng dẫn

Các trò chơi khác