Cám ơn đánh giá của bạn!

Về trò chơi này

Cùng chơi và chia sẻ Astrology Word Finder tại Friv.Asia

Hưỡng dẫn và Các phím

MOUSE: Drag to match

Thẻ và đối tác

Video hưỡng dẫn

Các trò chơi khác